P.W. STALKOMAT SP. Z O.O. - Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest P.W. STALKOMAT SP. Z O.O. z siedzibą w: Al. J.Mireckiego 22, 41-200 Sosnowiec („Administrator”).
  Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy e-maila: stalkomat@arg.pl lub telefonicznie +48 32 785 52 33
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający
  na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą
  rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 4. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.
 5. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
 7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania


Copyright 2018 by STALKOMAT SP. Z O.O. Wszelkie Prawa Zastrzeżone